Byłeś/byłaś wolontariuszem/wolontariuszką w ramach Erasmus+/EVS, EKS w latach 2014-2019, wypełnij ankietę.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje badanie dotyczące zaangażowania społecznego byłych polskich wolontariuszy, którzy w latach 2014-2019 skorzystali z możliwości odbycia krótko lub długoterminowego wolontariatu finansowanego ze środków UE (programów: Erasmus+, Wolontariatu Erasmus+ […]