O wolontariacie

Czym jest wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Wolontariat EKS to okazja do zaangażowania społecznego – pozytywnego wpływu na świat i społeczeństwo, którego jesteśmy częścią. To szansa na poznanie Europy i bogactwa jej różnorodności, kontaktu z ludźmi z różnych państw, poznania ich zwyczajów i mentalności, a czasem zupełnie odmiennej kultury.  To możliwość konfrontacji swoich własnych opinii i stereotypów z rzeczywistością życia i pracy za granicą. To także okazja do rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia zawodowego. To możliwość pracy nad sobą i otwarcia się na nowe doświadczenia. I w końcu to również możliwość podróży.

Z wolontariatu możesz przywieźć niepowtarzalne wspomnienia i trwałe przyjaźnie jednocześnie zostawiając po sobie pozytywny ślad na innym krańcu Europy. 

Jako wolontariusz/wolontariuszka przez kilka/kilkanaście miesięcy codziennie wspierasz konkretną organizację wykonując wcześniej ustalone zadania, mając wsparcie tutora oraz pokryte koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu itd. 

Aby uzyskać pełną wiedzą o programie Europejski Korpus Solidarności polecamy zajrzeć na stronę programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu w Polsce. 

Czym wolontariat na pewno nie jest?

Stażem, płatną pracą, wycieczką turystyczną, kursem językowym, tanią siłą roboczą, okazjonalnym pomaganiem przy projektach, kształceniem zawodowym.

Kto może zostać wolontariuszem?

Jednym formalnym wymogiem jest wiek. Musisz mieć 18 lat i nie przekraczać 30. roku życia. Pozostałe warunki to przede wszystkim motywacja. Motywacja do tego, aby na jakiś czas wyjechać do innego kraju i poświęcić się wolontarynej pracy dla organizacji goszczącej.

Co mogę robić podczas wolontariatu?

Obszarów działania do wyboru jest bardzo dużo, ponieważ zależą one od profilu organizacji, które angażują się w wolontariat EKS, które goszczą i koordynują wolontariuszy – a takich jest bardzo wiele. Wśród ofert wolontariatu z pewności znajdziesz takie dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej, animacji kultury, ekologii, pracy z seniorami, pracy z uchodźcami, pracy z dziećmi i młodzieżą itd. 

Ważne jest, aby dobrze dobrać profil organizacji pod swoje zainteresowania, oczekiwania i możliwości. 

Dokąd mogę jechać na wolontariat i ile on trwa?

Na wolontariat możesz wyjechać aż do 54 krajów – do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Islandii, Macedonii Północnej, Liechtensteinu, Turcji, Norwegii, a także krajów Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego, południowego regionu Morza Śródziemnego oraz Federacji Rosyjskiej.

Projekty indywidualnego wolontariatu trwają od 2 do 12 miesięcy. Grupowy wolontariat krótkoterminowy trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy. 

Wysyłając wolontariuszy z Polski na projekty wolontariatu kładziemy szczególny nacisk na to, by założenia danego projektu współgrały z misją naszej Fundacji.  Dowiedz się o nas więcej – www.schuman.pl

 

Co mam zapewnione?

zakwaterowanie

wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami

wsparcie mentora i tutora

certyfikat Youthpass

środki na opłaty wizowe

transport lokalny

środki na podróż

ubezpieczenie

Kieszonkowe

środki na wyżywienie

Kurs językowy

Jeżeli jesteś zainteresowany/-na wyjazdem na wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności kliknij w zakładkę wyjedź i dowiedz się jak możesz znaleźć swój projekt!